Udskriv
 

Jordens magnet - naturvidenskab for børnehavebørn!

På Columbus’ tid troede man, at det var Nordstjernen, der trak i kompasnålen. Langt senere – i 1906 - arbejdede man på Magnetisk Observatorium i Rude Skov med at måle jordes magnetisme på det sted, hvor vi i dag har Rude Skov Naturskole.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener, Dagtilbud: Kulturelle udtryksformer og værdier
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

At børnene gennem eksperimenter får en begyndende forståelse for de magnetiske kræfter.
At børnene få kendskab til hvordan et kompas virker, og lære at gå efter det, til de 4 verdens hjørner.
At børnene gennem kropslige erfaringer lære at orientere sig i angivne retninger

Drejebog:

Turens starter inde hvor vi undersøger, samt eksperimenterer med magneter, og praktisk lære vi at bruge et kompas.
Ude på naturskolens grund afprøver vi vores nye tilegnede viden.
Vi lærer at bruge den store kompasrose ved Naturskolen til orienteringsløb. Hvor er nord – syd – øst – og vest? ca 50-100 meter fra kompasrosen, i hver af de fire verdens hjørner, finder børnene en brik til et puslespil. Brikkerne skal lægges og danner et billlede af "den lille kompasmand".
Ham skal vi finde, hvor han er gemt, ude i skoven oppe på en sigtesten i syd.

Mere om aktiviteten:

Børnene får viden om naturvidenskab gennem eksperimenter og kropslige erfaringer.
Du kan få ideer til, hvordan I kan arbejde videre med emnet hjemme i børnehaven. 
Booking
Klik her for at læse mere om, hvordan du booker aktiviteten
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby