Udskriv
 

Hej skovmatematik!

I naturen findes masser af matematik vidste du det?
Det kan være skægt at se på naturen som et matematisk skattekammer og gå på opdagelse i en verden fuld af geometriske former til eksempel. Vi kan også bruge naturen som ramme for fysisk udfoldelse omkring leg med talrækken.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Sprog, Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

• At børn via leg får mulighed for at få et begyndende kendskab til tal.
• At børn naturligt finder det sjovt at gruppere og systematisere hvilket vi som voksne kan understøtte med sjove, kreative aktiviteter.
At børn og voksne får en erfaring i at matematik er meget mere end tal og regning.
At voksne ser at matematik i børnehavealderen er kendskab til begreber, om at opdage og skabe mønstre, at sortere, at måle, at se former og farver, samt problemløsninger.

Drejebog:

I skoven har vi en base, hvor børn og voksne bevæger sig ud fra i små grupper.
Alle grupper kan trække en enkel opgave ad gangen og finde en post ude i området.
Nu gælder det om at løse de stillede skovmatematik opgaver sammen to og to, enkeltvis eller hele gruppen. Når opgaven synes løst kan hele gruppen trække en ny opgave.
Skovmatematik opgaverne kan udfordre og inspirer børn og voksne til leg, undersøgelse, socialt samspil og fysisk bevægelse 
Booking
Klik her for at læse mere om, hvordan du booker aktiviteten
 
Genveje
print venlig turbeskrivelse her
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby