Udskriv
 

Mølleådalen på tværs – naturundersøgelser over 3 dage.

En gennemgribende undersøgelse af et naturområde kræver, at man går på tværs af de klassiske naturfagsdiscipliner. Over 3 dage giver vi udskolingseleverne en oplevelse af naturens og naturfagenes sammenhængskraft. Forløbet kan oplagt bruges ind i arbejdet med fællesfaglige fokusområder og undersøgelser herfra indgå i den fælles afgangsprøve i naturfag. Eller kan indgå i naturfagligt fokuserede valgfag.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer x 3 dage

Mål:

At give udskolingseleverne en oplevelse af naturens og naturfagenes sammenhængskraft gennem tematisk og praktisk arbejde i naturen med fysik/kemi, geografi, biologi og matematik.

Drejebog:

Med udgangspunkt i Mølleådalen, kan vi planlægge 3 sammenhængende dage ud fra flg. af vores selvstændige aktiviteter: Fysik og Matematik i Vandløbet (fysik/kemi/matematik), Vandets Kredsløb (fysik/geografi), Introduktion til Naturundersøgelser, Vandløb (Biologi/kemi). Der kan perspektiveres med fokus på ”Mølleåen som Industriens Vugge” og landskabsdannelsen omkring Mølleåen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Naturskolenaftaler læringsmål og faglige indhold med lærerteamet på et møde senest 4 uger før første aktivitetsdag. Vi forventer at faglærerne deltager aktivt på dagene.

Mere om aktiviteten:

Læs mere om de enkelte aktiviteter under "Aktiviteter 7-10 klasse" 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
De tre dage skal ligge i hver sin uge. Skriv foretrukne ugedage i kommentarfeltet når du booker.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby