Udskriv
 

Matematik, samarbejde og friluftsliv. Årgangsforløb 7. klassetrin. Rudersdal Kommune

Hver dag i uge 16 inviteres fire klasser fra forskellige skoler til en dag sjov og lærerig dag med friluftsliv, samarbejde og matematiske udfordringer i Rude Skov.

Klasserne konkurrerer dagen igennem mod hinanden i forskellige aktiviteter, der udfordrer både krop og hjerne. Klasserne konkurrerer i hold og samler point til egen klasse. Der konkurreres i discipliner såsom rebklatring, bålaktiviteter, bue og pil og slackline over grøft, og aktiviteterne er dagen igennem centreret omkring en række matematiske og strategiske opgaver, der betyder at eleverne bliver udfordret på mange fronter.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Matematik, Skolefag: Idræt, Skolefag: Friluftsliv
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 ½ time i tidsrummet 9.00 - 13.30 samt en forberedelsesdag på skolen

Mål:

Der er for hver aktivitet beskrevet læringsmål af såvel faglig som social karakter. Hver aktivitet indeholder en række delopgaver, som eleverne er nødt til at fordele imellem sig for at nå dem alle. Derfor er det et krav, at eleverne indleder aktiviteten med at udarbejde en strategi, som sikrer at gruppens samlede styrker udnyttes bedst muligt. Hver aktivitet afrundes med feedback til gruppen og der uddeles point for henholdsvis strategi, samarbejde og opgaveløsning.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Vi har forberedt det praktiske – din opgave består i at bruge en dags tid på at forberede eleverne samt at bemande en post i samarbejde med en anden lærer/naturvejleder. Du får desuden indsamlet et statistisk datasæt i løbet af dagen, som I kan lave efterbearbejdning af hjemme på skolen.

Af pædagogiske og praktiske hensyn holder vi dagen mobilfri. Tag en snak med eleverne om dette.

Mere om aktiviteten:

Dagen slutter med kåring af vindere i kategorierne ”Bedst til strategi”, ”Bedst til samarbejde” og ”Bedst til opgaveløsning” 
Booking
Tilmelding: mail@naturskolerne.dkVi fordeler pladserne efter først til mølle-princippet.
Vi forsøger at fordele klasser fra samme skole over forskellige dage, så de kan møde og konkurrere mod klasser fra andre skoler i kommunen.
 
Lokalitet
Rude Skov Naturskole
Biskop Svanes Vej 50
3460 Birkerød

 
Bemærk
Dette er et særtilbud til 7. klasserne fra Rudersdal Kommune
 
Husk
Husk at vi er ude hele dagen og at eleverne skal mindes om påklædning efter vejret.

Husk at dagen er mobilfri.
 
Turmateriale
Forberedelsesmateriale til forløbet tilsendes de tilmeldte.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby