Udskriv
 

Blomster og bestøvning

Vi undersøger den fine sammenhæng mellem blomster og insekter, lærer om hvordan blomsterne er opbyggede og hvordan insekterne er tilpasset til at hente nektar og dermed bestøve bestemte blomster. Vi indsamler og observerer blomster og insekter og tilbage på Naturskolen studerer vi det indsamlede i stereolup.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3½ time

Mål:

Eleven kan:
- tegne en blomst med frugtknude, støvfang og støvdrager.
- kende forskel på pollen og nektar.
- forklare hvorfor planter har blomster og hvorfor insekterne er vigtige for planterne
- sortere blomster efter hvem der bestøver dem.
- forklare hvordan dyr og blomster er tilpasset hinanden.
- bruge opslagsbøger og luppe af forskellig slags.

Drejebog:

Eleverne skal prøve at beskrive en blomst, med hjælp fra en modelblomst. Ud fra det taler vi om planters formering. Vi samler forskellige blomster, der efterfølgende skal sorteres alt efter hvem der bestøver dem. Vi samler også et insekt, der sidder på en blomst, der beskrives med henblik på at forstå tilpasning.
Turen varierer lidt, alt efter vejr, klasse og naturvejleder.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Understøtte elevernes læring på dagen.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Snak om, hvad der sker efter blomsten er bestøvet/hvorfor planten har blomster. Samt hvad bestøvning egentlig er.

Besøget kan være en del af et længere forløb om planterne året rundt. Eller det kan f.eks. være en del af et forløb om farver i naturen eller tilpasning. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Turen gennemføres kun fra Raadvad Naturskole.
 
Husk
Vær opmærksom på, om der er elever, der er overfølsomme overfor insektbid
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby