Udskriv
 

Frø og frugter

Med udgangspunkt i lidt frugter fra supermarkedet lærer eleverne at kende forskel på hovedfrugttyperne nødder, bær, kapsler og stenfrugter samt forskellige måder frø spredes på. I skoven indsamles frø og frugter, som undersøges på Naturskolen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, I lokal natur

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

Eleven kan:
Kende frø og frugter, når de møder dem i naturen
Sortere frø og frugter efter hvordan de bliver spredt i naturen
Sortere frø og frugter efter frugttype
Definere en frugt som noget med frø i
Fortælle om hvor forskellige frø og frugter kan være

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Tal med eleverne om hvad et frø er, og hvordan det bliver spredt. Eller tal om hvilke frugter, de kender.

Ideer til undervisningsforløb: Så/spire-aktiviteter kan bruges enten som forberedelse eller opfølgning. I kan få nogle af frøene i samler med hjem og prøve at få dem til at spire derhjemme.
Eller arbejde med frøspredningsaktiviter fra Skoven i Skolen (se under materialer). I kan også marmelade eller andet mad med frugt. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Aktiviteten kan også foregå i jeres lokale skov, park eller eng. Bare der er en del blomsterplanter.
 
Bemærk
Turen gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 
Genveje
En oversigt over frugter findes på Netognatur. Der er flere gode aktiviteter om frøspredning på www.skoveniskolen.dk.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby