Udskriv
 

Jordbunden - en øjenåbner

Her går vi i dybden med jorden omkring Naturskolen.

De fleste elever ser bare jord som noget vi går på, men når vi begynder at se på jorden, åbner der sig en hel verden for eleverne. Det er en af de læringsaktiviteter, der åbner for samtale, i forhold til hvor de enkelte elever er i deres forståelse af kultstofs kredsløb.

Eleverne får en konkret forankret forståelse af organisk og uorganisk materiale, mens de arbejder med at finde svar på spørgsmål som: Hvad er jord egentlig for noget? Er jorden død eller levende? Hvorfor drukner vi ikke i visne blade?


Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Eleven kan lave og undersøge jordprøver med brug af forskelligt udstyr
Eleven kan beskrive jord med fagbegreber, som fex organisk og uorganisk
Eleven kan fortælle om den nedbrydning der foregår i jorden
Eleven ser jord som en ressource og kan sætte deres undersøgelser i et bæredygtighedsperspektiv

Drejebog:

Vi starter med et lille introløb i skoven, hvor eleverne arbejder med centrale begreber for dagen. Der samles op, og begreberne organisk og uorganisk introduceres. Herefter tager eleverne deres egne prøver fra jordbunden af dyr, planter, jord og førne. Tilbage på Naturskolen analyserer eleverne deres prøver. De skal bl.a. lave kvalitative undersøgelser af deres jord, måle pH og kalkindhold, undersøge sammenhæng mellem de planter de har fundet og jordens pH, se på jord i stereolup mv. Der samles op til sidst, med elevernes egne fremlæggelser eller i fælles samtale.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med at tage prøver og forberede eventuelle fremlæggelser

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er en stor fordel, hvis eleverne kender til dyr og planters levevis, ved hvad nedbrydning er og kender lidt til pH-begrebet.

Ideer til forløb: Turen passer fint ind i et forløb om nedbrydning/kredsløb. Kan også være en del af et forløb om landskabsdannelse eller landbrug/skovbrug. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Turen gennemføres kun i Raadvad.
 
Husk
Praktisk tøj
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby