Udskriv
 

Træerne omkring os - med GPS-løb

Skoven vrimler med træer, de ser alle sammen forskellige ud. Vi lærer nogle af de almindelige træarter at kende og lærer samtidig fagbegreber til at beskrive træer.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen.
Læringsmål for forløbet:
Eleven kan kende otte almindelige træarter fra lokalområdet.
Eleven kan bruge GPS.
Eleven kan bestemme træer vha. opslagsbøger.
Eleven kan bruge fagord til at beskrive blade.

Drejebog:

Vi snakker om hvordan man kan se forskel på forskellige træarter, lærer at bestemme arter efter bøger og går på jagt efter de forskellige træer med GPS.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det kommer an på, hvilket forløb turen er en del af, men det er altid en god ide at have arbejdet lidt med træarter på forhånd.

Ideer til undervisningsforløb: Forløbet kan være en del af et større forløb om de danske skove, og hvilke dyr og planter der findes her. Det kan desuden lægge op til et forløb om dyrs og planters tilpasning. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
Hvis du booker læringsaktiviteten til din 2. klasse, skal det være i foråret, ellers har de svært ved aktiviteten.
Aktiviteten gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby