Udskriv
 

Former og farver i skoven

Bliv inspireret af naturens farver, teksturer og kompositioner! På denne læringsaktivitet laver eleverne deres egne stedbaserede collager eller skulpturer med naturens materialer.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Billedkunst
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan vælge passende materialer til deres collage/skulptur.
Eleverne kan vælge et passende sted til deres collage/skulptur.
Eleverne kan samarbejde om at udvikle deres collage/skulptur.
Eleverne kan begrunde opbygning, materialevalg og sted for deres collage/skulptur.

Drejebog:

Der indledes med et par læringsaktiviteter, der får eleverne til at stille skarpt på materialevalg og stedvalg. Herefter udvikler eleverne gruppevis en collage eller skulptur. Kunstværkerne bliver i skoven og kan evt. besøges på et senere tidspunkt.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Lærer/pædagog er ansvarlig for at klassen har valgt et tema, fx.: skibe, snegle, frugter eller andet inden ankomst på naturskolen.
Desuden er det lærer/pædagogs opgave at støtte eleverne i at nå læringsmålene for dagen, sammen med naturvejlederen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Aktiviteten kan også foregå i jeres lokale skov.
 
Bemærk
Turen gennemføres kun fra Rude Skov Naturskole eller i lokal natur.
 
Husk
Det kan være koldt hvis man sidder stille i skoven.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby