Udskriv
 

Skovdage for indskolingsgrupper

Naturskolen arrangerer i samarbejde med et indskolingsteam aktivitetsdage i skoven ved Naturskolerne eller i den lokale natur.

Naturvejlederne hjælper med ideer og grej til aktiviteter - og bemander 1-2 af de planlagte værksteder, typisk dem der kræver særlig naturfaglig viden.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Aftales

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Matematik, Skolefag: Idræt, Skolefag: Billedkunst, Skolefag: Dansk
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

Normalt 2x3 timer

Mål:

I laver et udkast til læringsmål, som vi vender på planlægningsmødet.

Drejebog:

Vi laver sammen en plan med mødetid, pauser og skift mellem værksteder

Opgaver for lærere og pædagoger:

Skovdagene er et samarbejdsprojekt. Vi aftaler opgaver på et planlægningsmøde. Det er vigtigt at dagene integreres i undervisningen hjemme på skolen.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteterne vil normalt omfatte 3-4 klasser. 
Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten.
 
Bemærk
Naturvejlederne kender jo ikke jeres elever, og påtager sig ikke at stå alene med større elevgrupper uden lærer eller pædagog.
 
Husk
At aftale planlægningsmøde med naturskolen, hvor I medbringer udkast til læringsmål. Vi kommer gerne til en del af jeres teammøde.

At lave hold af eleverne og tilsende relevant information om dagene til naturskolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby