Udskriv
 

Frederiksberg: Naturlege

Nogle naturlege giver børnene indblik i, hvordan naturen lever sit liv, andre naturlege påvirker og styrker børnenes sanser, men mange gange sker begge dele.
Vi kalder også legene naturforståelseslege.
Vi er i direkte kontakt med naturen, når vi leger naturlegene i skoven, og når vi rører ved, smager på, ser og lytter til det, der sker omkring os.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole, Grevemosehus

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år, Dagtilbud 3 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

2-3 timer

Mål:

At børnene gennem leg, og med alle sanser, får styrket deres viden om naturen og naturfænomener og bliver fortrolige med naturen - samt at de oplever glæden ved at være i bevægelse på naturens store legeplads.

Drejebog:

Vi kan vælge mellem mange forskellige naturlege og sætte fokus på en bestemt type lege. Vi kan bruge landskabets spændende muligheder for grovmotoriske lege, og så går vi på opdagelse efter dem, ved kløfter og væltede træer, eller vi kan vælge lege, der lægger vægt på styrkelse af sanserne.

Mere om aktiviteten:

Hvis vi leger flagermus, skal vi hænge med hovedet nedad, vi skal også orientere os efter lyden i stedet for synet. Hvis vi leger myre, må vi bruge lugtesansen i stedet for synet.
 
Booking
Send en mail til grevemosehus@naturskolerne.dk
 
Bemærk
Når vi leger i naturen, lærer vi også om naturen.
 
Husk
Leg er også for de voksne
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby