Udskriv
 

Overgang 6.-7. klasse - fra n/t til naturfag

For at styrke overgange mellem natur/teknologi og udskolingens naturfag, udbydes muligheden for at arbejde projektorienteret med udnersøgelser i naturen omkring naturskolen i Raadvad og Mølleåen i 6. og 7. klasse.

Forløbet består af to besøg i 6. klasse og et i 7. klasse.

Grupperne arbejder selvstændigt med forskellige relevante temaer, fx fugle, smådyr i vandet, træer eller andet og slutter med et formidlingsprodukt.

Projektet skal sætte fokus på naturfaglige begreber, metoder og sammenhænge, der ruster eleverne til de kommende år i udskolingen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

6. klasse, 7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Tre aktivitetsdage a 4 timer

Mål:

At eleverne bliver klar til at arbejde videre med naturfagene i udskolingen ved at mestre metoder, forstå begreber og sammenhænge svarende til målene efter 6. klasse og bevarer motivation og interesse i overgangen fra 6. til 7. klasse.

Drejebog:

Den planlægger vi sammen på et møde senest en måned før første aktivitetesdag. Det er meningen at både 6. og 7.-klasselæreren deltager hvis muligt.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreren er delvist alene om undervisningen på 2. besøgsdag - se nedenfor.

Mere om aktiviteten:

På første besøgsdag giver naturvejlederen en grundig indføring i naturfaglig metode og god laboratoriepraksis. Elevernes egne projekter igangsættes.

På 2. besøgsdag i 6. klasse arbejder eleverne videre med deres undersøgelser og præsenterer dem for de andre. Læreren er alene om undervisningen.

På 3. besøgsdag i 7. klasse afslutter eleverne deres undersøgelser og formidler proces og resultater til naturfagslæreren og klassekammeraterne. 
Booking
Projektet bookes ved at maile til os på mail@naturskolerne.dk
 
Bemærk
To besøg i 6. klasse og et besøg i 7. klasse. Kræver fælles planlægning lærere/ naturvejledere og en indsats på skolen.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby