Udskriv
 

Frederiksberg: I rådyrets fodspor

De fleste børn ved hvordan et rådyr ser ud… men kender de også til dets liv og færden? Hvad lever det af? Hvor sover det om natten? Lever det i flok eller alene? Hvordan klarer det vinteren og hvornår bliver de små rålam født?
Kom med ud i Rude skov og bliv klogere på Danmarks mindste hjorteart!
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole, Grevemosehus

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Alle, Dagtilbud: Sprog, Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

ca. 3 timer

Mål:

At børnene efter forløbet har et øget kendskab til rådyret og dets levevis i skoven
At børnene efter forløbet kan genkende enkle spor fra rådyr i skoven (f.eks. fodspor i våd jord/sne, ekskrementer, skrab i skovbunden efter rødder og gnav på små træer).

Drejebog:

Vi skal høre om hvad rådyret spiser, hvad den er bange for og hvordan rå og rålam ”taler” sammen.
Vi skal ud i skoven og finde spor efter rådyrenes færden i skoven: fodspor, ædespor, rådyrsæder (sovepladser), ekskrementer osv.
Vi skal lege os ind i rådyrets verden

Gennem fortællinger, lege, sanseoplevelser og sporjagt lærer vi rådyret bedre at kende. 
Booking
Aktiviteten bookes ved at sende en mail til grevemosehus@naturskolerne.dk
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby