Udskriv
 

Smådyrs levesteder

Skoven myldrer af liv fra forårets begyndelse til hen på efteråret. Eleverne undersøger, hvilke dyr der lever på hvilke levesteder.

Dyrene klassificeres og bestemmes og eleverne indretter et terrarium til dyrene. I grupper kan eleverne kan fremvise deres egen lille Zoologiske have og præsentere en af arterne for de andre i klassen, inden de sættes fri i skoven igen.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Mål:

Turen understøtter elevernes undersøgelseskompetence indenfor indholdsområderne "naturfaglige undersøgelser" og "naturen lokalt og globalt".
Læringsmål:
Eleverne kan opstille forventninger til fangsten af smådyr.
Eleverne kan kategorisere de indsamlede smådyr.
Eleverne kan undersøge de indfangede smådyr systematisk.
Eleverne kan lave en Zoologisk Have med små dyr, de har fanget. Dyrene er ligesom i mange Zoologiske Haver inddelt efter, hvor de er fundet henne.

Mere om aktiviteten:

Denne aktivitet lægger i høj grad op til efterbearbejdning hjemme. Både i matematik med det indsamlede datasæt. Og i natur/teknologi med perspektivering til dyrs tilpasning til levesteder i andre dele af verden. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby