Udskriv
 

Vandressourcer og vandets kredsløb

Vand er nødvendigt for alt liv. Det anslås, at ca. 1 milliard mennesker ikke har rent drikkevand. Vand kan i fremtiden også blive en begrænset ressource i Danmark. Hvad sker der med vandet gennem dets kredsløb fra fordampning til nedbør, overfladevand, grundvand, brugsvand, spildevand og til sidst havvand? Kan vi måle på vandet (fysisk/kemisk), hvor i kredsløbet en vandprøve er taget..? – Det er bl.a. det vi skal prøve.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi, Skolefag: Naturfag
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem egne undersøgelser, bliver bekendt med kemiske og biologiske processer og forandringer i vandets kredsløb. Aktiviteten er flerfaglig og skal lede frem mod elevernes overordnede og detaljerede forståelse af vandets kredsløb, samt forståelse for fremtidens udfordringer med bl.a. vandressourcer, klimaforandringer og miljøpåvirkninger.

Efter aktiviteten kan eleverne:
- Forklare de grundlæggende principper i vandets kredsløb.
- Nævne faktorer som påvirker vandmiljøet.
- Fortælle om Mølleåens opland
- Analysere en vandprøve og give bud på dens oprindelse.
- Fortælle om kort- og langsigtede klimaforandringers betydning for kyst- og havniveau i Danmark.

Drejebog:

Vi indleder med et teoretisk oplæg omkring vandets kredsløb. Derefter cykler vi ca. 1:15 time i oplandet og indsamler vandprøver. I felten og i laboratoriet anvender eleverne moderne måleudstyr til at følge de kemiske og biologiske forandringer, som kan registreres i ferskvandets vej fra nedbør og til havet. Eleverne skal studere geografien i oplandet til Mølleåen og måle de kemiske forandringer (surhedsgrad, kalk, ilt, salt, fosfor, nitrat) som kan spores i regnvand, grundvand (vandværk), stillestående vand (mølledammene), rindende vand (åen), samt i brakvand (udløbet til havet). Aktiviteten går på tværs af naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Eleverne skal før aktiviteten have hørt om vandets kredsløb, saltopløsninger og ioner.
I god tid sikre at alle elever har en cykel og en cykelhjelm.

Mere om aktiviteten:

Aktiviteten kan indgå i 3-dages forløbet "Naturundersøgelser på tværs - 3 dage" 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Bemærk
Aktiviteten kræver at I møder på/med cykel.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby