Udskriv
 

Naturfagsdysten. For 5. klasserne.

Efter Vinterferien modtager I fem opgaver på skolen, som forbereder eleverne på naturfagsdysten i Raadvad. I arbejder med opgaverne i ugerne op til dysten i april. De fem opgaver vil favne "naturfagene" Biologi, Geografi, Fysik/Kemi og matematik på N/T-niveau. Ved dysten i Raadvad konkurrerer 5.-klasserne med opgaver i naturen, som ligger tæt op ad opgaverne, som der blev arbejdet med på skolen. Hver dag i dyst-ugen kæmper fem 5. klasser mod hinanden.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

5. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9.15 - 13 på dystdagen i april - herudover forarbejde derhjemme

Mål:

Læringsmålene er udover de naturfaglige opgavers indhold, at lære at bruge de naturvidenskabelige arbejdsmetoder, at arbejde systematisk, at samarbejde innovativt, samt at kommunikere med naturfagligt sprog. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.

 
Bemærk
Aktiviteten kan kun gennemføres, hvis der møder fem klasser hver dag. Dvs. ti tilmeldte klasser giver to dystdage. Ved ex 12 tilmeldte klasser oprettes derfor kun to dystdage.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby