Udskriv
 

Vejrfænomener - måling og fysisk modellering

Med udgangspunkt i en model af hvordan almindelige vejrfænomener opstår, laver vi laboratorieeksperimenter som kobler den fysiske baggrund for forståelsen af vejr og vejrfænomener, med praktisk indsamling og fortolkning af egne vejrdata fra lokalområdet.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan gennemføre små fysiske forsøg som samlet kan modellere og forklare vejrets tilblivelse og dynamik.
Eleverne kan anvende meteorologiske måleinstrumenter og digital dataopsamling, og forklare vejrdata fra egne og andres målinger med naturfaglige ord og begreber.
Eleverne har en praksisnær forståelse for naturfagenes sammenhængskraft – her på tværs af fysik og geografi.
Eleverne kan følge med i debatten om ændring af vejret i Danmark og forandringer i klodens klima.

Drejebog:

Vi indleder med øvelser hvor vi får et overblik over begreber, meteorologiske måleinstrumenter, måleenheder og anvendelsesmuligheder. Dagens vejr registreres omkring naturskolen og data noteres. Herefter cirkulerer eleverne i fire grupper mellem værksteder med 9 små fysiske eksperimenter og modeller for varmestråling, luftudvidelse, tryk, konvektion, fortætning, kondensationskerner mm. Elevernes vejrmålinger sammenlignes med de officielle målinger for lokalområdet, og vi genererer en vejrudsigt ud fra egne data og den eksperimentelle forståelse.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Læreropgaver: Læreren er ansvarlig for undervisningen i flere af de 9 små fysikværksteder. Vi forventer, at læreren som kommer med eleverne er faglærer (geografi/fysik).

Mere om aktiviteten:

Læringsaktiviteten er en rigtig god repetition af hvordan vejret hænger sammen, op til den skriftlige prøve i især geografi.
Det er oplagt at tænke læringsaktiviteten ind i en projektopgave.
Vi forventer at eleverne har arbejdet med vejret på et tidspunkt i udskolingen inden I kommer på naturskolerne.
Som forberedelse lige op til besøget, kan I bede eleverne kigge på vejrudsigter og fokusere på, om at de forstår de begreber der bruges. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Genveje
 
Turmateriale
Vi kan anbefale Alineas Ind i geografien grundbog A, der har et godt kapitel om vejret. Gyldendal har udgivet bogen Vejr og uvejr af Peter Bering til de store klasser - den er alle tiders. De har også i samarbejde med Politiken lavet undervisningsavisen Klodens klima - spændende. Natur og Museum har hæftet Vejret (sep. 2001) af Jesper Theilgaard. Bogen ”Ud i naturen – aktiviteter i den nære omverden” af D. Hansen m.fl. fra Gyldendal har et kapitel om Vind og vejr
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby