Frederiksberg: Naturlege i vinterskoven

En tur i vinterskoven er fantastisk. Men hvis man fryser er det ikke rart. Derfor skal der varme og bevægelse til!!
Kom ud i skoven og lær nogle gode ude- og bevægelseslege. Legene har naturen og naturfænomener som omdrejningspunkt og handler om skovens dyr, vejret og årstiderne eller lignende.
Om aktiviteten

Sted:

Grevemosehus, I lokal natur

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Sociale kompetencer, Dagtilbud: Sprog, Dagtilbud: Krop og bevægelse, Dagtilbud: Naturen og naturfænomener

Månerder:

Januar, Februar


Varighed:

2-3 timer

Mål:

At børn og voksne bliver inspireret til udendørs bevægelseslege i vintermånederne.
At børn og voksne sammen lærer nye lege med naturen og årstiden som omdrejningspunkt.

Drejebog:

Efter en kort samtale om hvad der karakteriserer naturen om vinteren, finder vi et godt sted og leger forskellige bevægelseslege.
Afhængig af vejr og vind, tiden og jeres behov spiser vi madpakker ude i skoven (måske tænder vi et bål?) eller inde.

Opgaver for lærere og pædagoger:

De voksne deltager i legene og støtter op om aktiviteterne.

Mere om aktiviteten:

De fleste af legene vil kunne bruges hjemme på legepladsen, i parken eller hvor I ellers færdes, når der skal bevægelse til.Booking
Klik her for at læse mere om hvordan du booker aktiviteten
 
Bemærk
max. 15 børn (eller ring/skriv så vi kan aftale nærmere)
 
Husk
Udetøj efter vejret og turvenlig madpakke hvis vi spiser frokost ude.
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk