Udskriv
 

Salamandere

Nogle dyr kalder så meget på vores opmærksomhed, at de næsten ikke er til at slippe igen, når man først har fået dem i hænderne.

Frøer og salamandere er blandt disse – men hvordan fanger og håndterer man de følsomme padder på en måde, så man både bliver klogere og fascineret uden at dyrene lider overlast?

På denne aktivitet går vi meget tæt på salamanderens liv og lærer at håndtere naturen nænsomt og forsvarligt.
Om aktiviteten

Sted:

Bøllemosen

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

Efter turen kan eleverne:
- indsamle padder i den nære natur ved brug af simpelt udstyr.
- fortælle om årstiderne og paddernes årscyklus og reaktioner på ændringer i naturen.
- håndtere indsamlede organismer på en nænsom og etisk forsvarlig måde.

Drejebog:

Vi indleder med en god evolutionsfortælling om dengang livet gik på land og om paddernes forunderlige forvandlinger og amphibiske liv på land og i vand. Vi indleder en biologisk ekspedition gennem skoven til dammene, hvor vi bl.a. oplever de farer som padderne møder på deres forårs og efterårsvandringer. Ved dammen fanger vi salamandere og lærer bl.a. at skelne hanner og hunner fra hinanden. Måske fanger vi også de første små salamanderlarver sidst på sæsonen.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Understøtte eleverne i at nå læringsmålene på aktiviteten. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Vi opfordrer til at 0. klasserne ønsker 1. besøg som 1. prioritet.
Husk at fortælle læreren, der overtager klassen i 1. klasse, hvis din 0. klasse har været på salamander-aktivitet.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby