Udskriv
 

Sommerfuglenes vilde forvandling

Sommerfuglen er en af naturens smukkeste skabninger.
I det sene forår og sommeren igennem ser vi sommerfuglene flagre, og hvis vi ved hvilke planter, vi skal kigge efter, har vi mulighed for at finde sommerfuglenes larver.
I denne læringsaktivitet har vi fokus på sommerfuglens forvandling fra æg til voksen sommerfugl. Forvandlingen sættes i relation til årstiderne.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

Læringsmål for forløbet:
Eleverne kan kende insekter fra andre dyregrupper og beskrive deres særlige kendetegn.
Eleverne kan fortælle om sommerfuglenes livscyklus og sætte det i relation til årstiderne og andre små dyrs livscyklus.
Eleverne kan navngive de mest almindelige danske sommerfugle.

Drejebog:

Læringsaktiviteten indledes med en involverende fortælling om sommerfuglen og sommerfuglens forunderlige forvandling. Vi tegner sammen forvandlingens stadier på tavlen. Et memoryspil hjælper eleverne med at lære navnene på fem af de mest almindelige danske sommerfugle, og vi finder også ud af hvilke planter hver art lægger æg på.
I skoven går vi en tur med hver vores sommerfugl og "lægger æg" på de værtsplanter, vi har lært om. Tilbage ved naturskolen leger vi os gennem sommerfuglenes forvandling.
Hvis solen skinner fanger vi sommerfugle på nænsom vis og sætter dem fri igen når vi har kigget nærmere på dem.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe med at understøtte eleverne i at nå læringsmålene for forløbet. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
At 0. klasse helst skal have været på 1. besøg inden de kommer på andre aktiviteter.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby