Sommerfuglenes vilde forvandling

Sommerfuglen er en af naturens smukkeste skabninger. I det sene forår og sommeren igennem ser vi sommerfuglene flagre, og hvis vi ved hvilke planter, vi skal kigge efter, kan vi være heldige at finde sommerfuglenes larver og pupper.

I denne læringsaktivitet har vi en legende tilgang til sommerfuglens forvandling fra æg til voksen sommerfugl. Undervejs lærer vi nogle af de almindelige danske sommerfugle at kende og får en begyndende forståelse for hvorfor så mange danske sommerfugle er truede.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi

Månerder:

Juni


Varighed:

9.15 - 12

Mål:

Eleverne kan fortælle om sommerfuglenes livscyklus og sætte det i relation til årstiderne og andre små dyrs livscyklus.
Eleverne kan navngive nogle af de almindeligste danske sommerfugle.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
At 0. klasse helst skal have været på 1. besøg inden de kommer på andre aktiviteter.
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk