Gentofte: Krible Krable for børnehaver

Krible Krable er en aktivitet med de små dyr i fokus. Vi dykker ned i jeres nærmeste naturområde og ser, hvad der er findes af liv, alle de steder vi normalt slet ikke bemærker det. Aktiviteten går undersøgende til værks, og børnene finder selv dyrene, sammen med naturvejlederen og det pædagogiske personale.
Herefter undersøger vi dyrene sammen og prøver at inddele dem i en logisk systematik (videnskabelig klassifikation i en light udgave). Vi kommer altså til at beskæftige os med en matematisk forståelse.
Som en naturlig følge af at finde og undersøge dyr, kommer vi også til at beskæftige os med etik, og hvordan man håndterer og behandler levende dyr.
Om aktiviteten

Sted:

Aftales

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år, Dagtilbud 3 år

Månerder:

April, Maj, Juni, August, September

Varighed:

Ca. 3 timer

Mål:

Aktiviteterne i Krible Krable understøtter De Styrkede Læreplaners fokus på området Natur, Udeliv og Science. Der arbejdes med alle tre begreber indenfor det samlede forløb. Særligt er der fokus på en undersøgende tilgang og en matematisk forståelse.
Indenfor sociale kompetencer kommer vi ind på etik, og hvordan man behandler levende dyr.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Det er vigtigt, at både børn og voksne har tøj på efter vejret, så ingen bliver våde eller kolde, og alle må blive beskidte.Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her Denne aktivitet kan kun bookes af dagtilbud fra Gentofte kommune.
 

Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk