Udskriv
 

ENZYMER

Overalt i naturen, hvor biokemiske processer foregår, har enzymer en meget stor betydning. Enzymer er naturens katalysatorer. En katalysator er et molekyle, der sætter kemiske processer i gang - eller bare sætter fart i dem - uden selv at blive forbrugt. Enzymer er proteiner, der dannes af den levende celle. Uden enzymer ville alle biokemiske processer i en levende organisme foregå så langsomt, at livet ikke ville kunne opretholdes. Enzymer er med til både at opbygge og nedbryde stoffer/molekyler. I dag er også industriel produktion af enzymer overordentlig vigtig.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

09:15-13:00

Mål:

I læringsaktiviteten om enzymer bliver eleverne bekendt med tre naturlige enzymer fra vores egen krop. Vi introducerer enzymer og tilknyttede begreber. I laboratoriet eksperimenterer eleverne med medbrydning vha katalase, laktase og amylase. Eleverne formulerer selv forsøgsopstillinger, hvor replikation, variabelkontrol og fejlkilder er vigtige elementer. Vi perspektiverer i forhold til nutidig og fremtidig anvendelse af enzymer i bl.a. medicin, industri og fødevareproduktion. 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby