Udskriv
 

Naturvejleder for en dag

Læringsaktiviteten er inspireret af princippet fra exciters på Experimentarium - hvor børn formidler til børn. En 7. klasse arbejder i løbet af en dag på naturskolen med et eller flere temaer, som de så inviterer mindre klasser ud for at opleve. Turen kræver forberedelse i klassen mellem de to dage. Temaerne kan være små dyr på land eller i vand, skovens træer, hjorte, fugle eller hvad vi vælger. Forløbet kræver et møde mellem Naturskolen og det involverede lærerteam forud. Der skal skabes kontakt til en indskolingsklasse (helst fra egen skole) som skal tage imod 7. klassernes naturvejledning.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

2 dage a 4 timer, plus arbejde på skolen ind imellem. Indskolingsklassen deltager på 2. dagen.

Mål:

At lære at lære for at lære nogen at lære noget.

Drejebog:

Aftales, men vil bl.a. indeholde naturvejledningsteknik

Opgaver for lærere og pædagoger:

At bistå eleverne i deres selvstændige arbejde

Mere om aktiviteten:

Mellem turene klargøres formidlingsturen 
Booking
Projektet bookes ved at maile til os på mail@naturskolerne.dk

Der skal bookes en dag til både dag 1 og dag 2.
 
Bemærk
Der skal "skaffes" en indskolingsklasse fra egen skole, som er parat til at modtage 7. klassernes naturvejledning.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby