Udskriv
 

Skovøkologi

Vi arbejder indledende med begreberne økologi og naturkvalitet. Ved hjælp af et skema til bedømmelse af naturkvalitet vurderes eleverne i grupper forskellige bevoksningers naturværdi, og skoven som økosystem diskuteres.
Om aktiviteten

Sted:

Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Læringsmål:
Eleverne kan bedømme en bevoksnings naturkvalitet.
Eleven har forståelse for betydende faktorer for naturkvalitet.
Eleven kan bruge sin viden om kredsløb.


Drejebog:

Vi starter med et oplæg indenfor på Naturskolen, hvorefter vi går i skoven. Eleverne sammenligner i små grupper forskellige bevoksningstyper og udfylder et index til bedømmelse af naturkvalitet. Eleverne holder deres resultater op mod hinanden gruppevis og fremlægger deres diskussion.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At understøtte eleverne i at nå læringsmålene og hjælpe med at differentiere undervisningen i forhold til elevernes niveau.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det er en fordel, hvis eleverne har genopfrisket deres viden om jordbundsdannelse samt stof- og vandkredsløb.
 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Husk
Medbring praktisk fodtøj, da vi er i skoven det meste af dagen
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby