Udskriv
 

Sten ved stranden - det geologiske kredsløb

Vi tager en tur på stranden og kigger på de mange forskellige sten.
Vi lærer om magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter, om ledeblokke og deres fortælling om isens bevægelse og hører hvilke spændende historier stenene kan fortælle om istider, vulkaner og kontinenter i drift.

Om aktiviteten

Sted:

Strandmøllen

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne lærer de mest almindelige bjergarter i Danmark at kende. At de lærer metoder til at beskrive og adskille stenene og forstår deres sammenhæng til det geologiske kredsløb. Samt at eleverne forstår hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og de forskellige bjergarters placering i forskellige geologiske tidsperioder.

Drejebog:

Dagen starter med en snak om sten og med at få defineret, hvad sten er, og hvor de kommer fra. De relevante fagbegreber findes frem gennem en øvelse hvor vi leger levende mind-map, hvorefter eleverne i grupper sættes i gang med at undersøge og sortere sten på stranden i forskellige kategorier. Efterfølgende arbejdes der værkstedsopdelt med mineraler, ledeblokke og geologisk tid, og dagen afrundes med en geologisk tidslinie, hvor de forskellige bjergarter indplaceres. Hvis der er tid slutter vi med en lille leg!

Opgaver for lærere og pædagoger:

At støtte op om eleverne i løbet af dagen, være opmærksom på, om nogle elever falder fra og hjælpe dem tilbage igen. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Vi mødes ved Strandmøllen.
 
Bemærk
Tjek at klassen ikke har haft strandstensturen på mellemtrinnet. Selvom der kobles en anden faglighed på i udskolingen, er en del af aktiviteterne de samme.
 
Husk
Tøj til alt slags vejr - vi er ude ved stranden hele dagen. Mind gerne eleverne om at tage en ekstra trøje på, da det tit er lidt koldere ude ved vandet, hvor der ikke er læ for vinden...
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby