Udskriv
 

Biodiversitet - hvem, hvad, hvor og hvorfor?

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Dyrehaven og på kloden? Eksperter forudser, at biodiversitet i fremtiden kommer til at fylde lige så meget på den globale dagsorden som klimaforandringer. Fremtidens voksne skal kende til biodiversitet og bæredygtighed som en del af FN's Verdensmål.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Målet er at eleverne bliver fortrolige med begrebet "Biodiversitet". At eleverne kan planlægge og gennemføre en lille biodiversitetsundersøgelse, og kan fremlægge og diskutere observationerne med hinanden i laboratoriet. At eleverne får en forståelse for trusler mod-, og forudsætninger for biologisk mangfoldighed. At eleverne kan perspektivere betydningen af biologisk mangfoldighed fra den danske natur og til den fjerne omverden (arktis og troperne). 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby