Udskriv
 

Hjorteopbrækning

I jagtsæsonen er der mulighed for at se en nyskudt hjort blive gjort klar til vildthandleren - det, der kaldes opbrækning. Forløbet kan, afhængig af klassetrin, perspektiveres med emner som f.eks. kroppens opbygning og funktion hos hjorte kontra mennesker samt dyrevelfærd, husdyretik eller jagt.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

4. klasse, 5. klasse, 6. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

9:15-13:00

Mål:

Læringsmål: Eleverne kan
- kende de fire almindelige hjortearter vi har i Danmark .
-fortælle om hjortens årscyklus.
- fortælle om hjortens tilpasning til livet som planteæder i skoven.
- samtale om hjortebestandens påvirkning af naturen i Dyrehaven.
- genkende de forskellige organer i hjorten og kender deres funktion.
- indgå i samtale om dyreetik og produktion af (hjorte-) kød i Danmark.

Mere om aktiviteten:

Tal med eleverne om, hvad der skal foregå på turen. Eleverne ser ikke hjorten blive skudt. Det er vigtigt eleverne er klædt varmt på. Under selve opbrækningen skal de stå stille og lytte udendørs i en times tid.
 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby