Udskriv
 

Træerne omkring os

Skoven vrimler med træer, de ser alle sammen forskellige ud. Vi lærer nogle af de almindelige træarter at kende og lærer samtidig fagbegreber til at beskrive træer.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse, 4. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer.

Mål:

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen.
Læringsmål for forløbet:
Eleven kan kende almindelige træarter fra lokalområdet.
Eleven kan bestemme træer.
Eleven kan bruge fagord til at beskrive blade.

Drejebog:

Vi snakker om hvordan man kan se forskel på forskellige træarter, lærer at bestemme arter efter bøger og går på jagt efter de forskellige træer.

Mere om aktiviteten:

Forberedelse: Det kommer an på, hvilket forløb turen er en del af, men det er altid en god ide at have arbejdet lidt med træarter på forhånd.

Ideer til undervisningsforløb: Forløbet kan være en del af et større forløb om de danske skove, og hvilke dyr og planter der findes her. Det kan desuden lægge op til et forløb om dyrs og planters tilpasning. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Bemærk
Aktiviteten gennemføres både fra Rude Skov og Raadvad Naturskole.
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby