Udskriv
 

Indskoling / SFO dage med læring og leg

Vi tilbyder indskolingsklasser en almindelig læringsaktivitet på naturskolen i skoletiden forlænget med tid i SFO-regi. Det giver mulighed for et par timer til leg i naturen - måske inspireret af det, der er foregået i skoletiden. Skoledagenes indhold aftales med udgangspunkt i vores almindelige tilbud til indskolingen.

Kan højst gennemføres med to klasser af gangen og højst to dage med naturvejleder. Der er ingen naturvejleder til rådighed i SFO-tiden. Kan evt. forlænges med dage, hvor I er her på egen hånd i både skole- og SFO-tid.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Natur/teknologi, Skolefag: Idræt
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

Efter aftale

Mål:

Mål med skoleaktivitet: Se de enkelte indskolingsaktiviteter
Mål med SFO-del: Børnene kan lege i naturen og kan vælge at inddrage det de har lært i skolen den dag.

Opgaver for lærere og pædagoger:


 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
Aktiviteten kan IKKE bookes fredage.
 
Bemærk
Aktiviteten kræver et forudgående møde af en times varighed, hvor både lærere og SFO-personale deltager. Evt. lån af udstyr og faciliteter aftales på dette møde.
Raadvad by, med værksteder og tung trafik kræver, at der hele tiden er personale omkring børnene.

 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby